amacımız; farkımızı ve farkınızı göstermektir.

Hastaneler İçin Akıllı Çözümler, Swisslog TranspoNet

TranspoNet birçok fonksiyona sahip, sağlık sektörü için geliştirilmiş, akıllı Pnömatik Tüp Sistemidir. Windows temelli yazılımı üzerinden sistem yapılandırması, işletimi, izlenmesi ve raporlanmasına olanak sağlar, malzeme akışını optimize eder.

TranspoNet PC üzerinden sistem üzerindeki tüm operasyonu kontrol edebildiği gibi, aynı zamanda tüm sistemdeki hareketi de izler ve raporlar. Sistemde bulunan program opsiyonları sayesinde kullanıcının isteklerine göre optimum şekilde yapılandırılabilir. Gelişmiş sistem opsiyonları tüm gönderim geçmişinin gelişmiş raporlaması, varış bilgisinin SMS, Telefon, Pager veya Email yolu ile kullanıcıya gönderilmesi, bakım geçmişi, otomatik taşıyıcı gönderimi gibi özellikleri içerir. Uzaktan servis erişimine imkan sağlar.

 

TranspoNet-Control
Hareket bilgisi içeren kontrol yazılımı (Info-view, Detail-view, Monitor-view)

TranspoNet-Print
Gönderim verilerinin yazıcı çıktısı

TranspoNet-SuperVision
Sistem verilerinin görüntülenmesi ve analizi

TranspoNet-Messenger
Taşıyıcı vardı bilgilendirmesi

TranspoNet-Carrier-Return
Taşıyıcıların geri dönüşünün hızlandırılması

TranspoNet PowerLine
Uzun bina geçişlerinde gönderim sıklığının arttırılması

TranspoNet-Scheduling
Öncelik belirleme, yönlendirme

Hastane lojistiğinde materyallerin taşınması büyük önem taşır. Taşınma kalitesinin bu derece önemli olmasının nedeni, hatalı şekilde taşınan materyallerin veya taşınma sırasında yapılan hataların lojistik iş akışı, personel verimi ve hasta bakımı açısından ciddi sorunlara neden olabilmesidir.

Etkin şekilde kurulmuş pnömatik tüp sistem teknolojisi ile lojistik destek

Hastanelerde ve hasta odaklı hastane yönetimlerinde yüksek performans ve kalite gereksinimi, hastane personelinin temel görevleri ile bir araya getirildiğinde ortaya şu sonuç çıkar: teknolojik hastane ortamında hasta sağlığının düzeltilmesine odaklanma. Zaman alan manuel nakil işleri ve iş yükündeki azalma, verimin arttırılmasında kullanılabilecek olan personel için zaman tasarrufu anlamına gelir.

TranspoNet Hastane Uygulamaları

TranspoNet'in ana uygulama alanı sağlık kuruluşlarıdır. İter tek bir bina üzerine inşa edilmiş olsun isterse yerleşke içerisinde binalar üzerine inşa edilmiş olsun, kan ve doku örneği gibi hassas malzemeler dahil tüm malzemeler birimler arasında sistem üzerinden güven ile taşınabilir. Sistem aynı zamanda kontamine olmuş havanın istasyonlar arası değişimini de engeller.