amacımız; farkımızı ve farkınızı göstermektir.

• Saatte ISE dahil 600 test / saat hızında bilgisayar kontrollü tam otomatik klinik kimya analizörü,
• Renkli dokunmatik ekran, kablosuz klavye ve mouse ile harici printer. 
• Numunelerin programlanmasından, sonuçların yazıcıdan alınmasına kadar geçen işlemler cihaz kontrolünde otomatik yapılır,
• Rastgele (random access), batch ve acil(stat) seçimlilik, end point, kinetik, fixed time,  turbidimetrik, numune körlü veya körsüz, mono ve bikromatik ,  lineer ve non lineer ölçüm modlarını kullanabilme.