amacımız; farkımızı ve farkınızı göstermektir.

 EASY STAT KAN GAZLARI ANALİZÖRÜ


CLIA Sınıflandırılması            :  Mutedil Birleşiklik

Numune Nev'i                          :  Tam Kan

Numune Hacmi                        :  Şırınga modu ile 120 miktrolitre,Kapiler modu ile 95 mikrolitre

 

Ölçülen Parametreler ve Limitleri:

Numune Isı Kontrolü             :37 C +/- 0.2 C

Analiz Süresi                           :120 saniyeden az

 

-PO2,PCo2,Ph,Hct,Na,Ca,K Parametreleri ölçümü

-Cihazın elektrodları kolayca değiştirilebilir ve membrana ihtiyaç göstermez.

-Cihaz çalışılan test ve yapılan kalibrasyon sayısını gösterir bir sayaç sistemine sahipdir.

-Cihaz kapiller numune ile çalışırken herhangi bir adaptöre ihtiyaç göstermez.

-Cihaz gaz tankları yerine gaz-likit karıştırılarak içerisinde likit kalibrant ihtiva eden bir reaktif   

  modülü ile çalışır. Reaktif modülü; gaz tankına ihtiyaç göstermez , tüm atıklar   

  bünyesinde toplanır, hijyenik özellikte  ve kolay değiştirilebilmektedir.

-Cihaz kullanılmadığı zamanlarda solüsyon tüketimini azaltan STAND BY moduna sahipdir.

-Kullanım menüsü Türkçe dir.

- Arterial, karışık venöz, venöz kan ile çalışır.